प्रस्तावना

श्री आऊबाईंच्या बुद्धिबळाचा, तपोबळाचा खेळ म्हणजे मोहोरलेले पूर्व-संस्कार!

(७)

अनेक जन्मांची संसिद्ध म्हणजे विशिष्ट सात्विक संसकाराचा परिपोष.

जीवात्म्याच्या आंतर इंद्रियावर, अंत:करणावर झालेल्या क्रिया-प्रतिक्रिया म्हणजे संस्कार; त्यांच्या स्वरूपाहून जीवाचे भवितव्य ठरत असते.

संस्कार ही एक सुप्त पण अमोघ शक्ती आहे.

अद्वैतसिद्धीकर, श्रीमधुसूदन सरस्वती जीवन्मुक्तीची उपपत्ति लावताना म्हणतात की, अविद्येचा अस्त झाला तरी संस्काराच्या अनुवृत्तीमुळे- पुनरूद्भवामुळे अविद्येचे कार्य काही काल तरी चालू राहतेच; संस्कारानुवृत्तेरविद्यानिवृत्तावपि तत्कार्यानुवृत्तिसंभवात्।

क्रियासंपन्न व ज्ञानसंपन्न अशा सचेतन सृष्टीलाच संस्कारांच्या पुनरावृत्तीचा नियम लागू आहे असे नसून, जड पदार्थांतही त्याची व्याप्ति आढळते.  फुले काढली तरी परडीला वास येतोच! नि:सारितपुष्पयां संपुटिकायां पुष्पवासनादर्शनात् । -(अद्वैतसिद्धी:)

फल्गु नदीचे जल अदृष्ट असते कारण ते वालुके खालून वहात असते. विस्मरणाच्या वालुकेखाली दडलेली संस्कारांची फल्गु अदृष्ट असली तरी जीवनशील असते व योग्य वेळी ती स्वत:चे स्वरूप प्रकट करते.

भगवान पतंजली सांगतात की, “कर्माशय म्हणजे विशिष्ट संस्काराचा समुदाय - या जन्मी अगर दुसर्‍या जन्मी फलोन्मुख होतोच. कृतकर्माचे फल भोगलेच पाहिजे.”

नमुक्तं क्षीयते कर्मकल्पकोटिशतैरपि। - (शंकराचार्य)

“जाति, आयुदीय व भोग हा संस्काराचा विपाक आहे.”

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा:। -(पतंजली)

श्री आऊबाई यांचे जीवन हा यदृच्छेचा एक अद्भुतरम्य चित्रपट आहे. त्यांचा विवाह, युवराज्ञीपद, पतिमृत्यू, श्वशुरमृत्यु, राज्ञीपद, शाहूमहाराजांची भेट, वैराग्य, अंतस्त्याग व बहि:संग, यौगिक चमत्कार, सर्वच अनपेक्षित, अद्भूत व अलौकिक!

श्री आऊबाईंच्या बुद्धिबळाचा, तपोबळाचा खेळ म्हणजे मोहोरलेले पूर्व-संस्कार!

त्या काळी मुसलमानांची वक्रदृष्टी सर्वत्र वावरत होती. पण श्री आऊबाई यांच्या शौर्यसंपदेचा बोलाबोलाच इतका प्रबळ होता की, जतचे रहिवासी नेहमी सुखासमाधानात असत.

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search