उन्मनी वाङमय

१४ डिसेंबर १९३८

१४ डिसेंबर:

एकूण श्लोक: ८

 

संध्याकाळी ०५.०७

 

आतां दक्षिण आचार  विवरूं।

अष्टस्वरींचा जो पंचम स्वरू।

भावपुष्पावरीचा दृश्य केसरू।

‘दक्षिण तत्त्व’ हें     ।।            ।।१।।

 

आदिबीज हें दक्षिणामूर्तीचें।

प्रथम आवर्तन `शं' स्फूर्तीचें।

पूर्णाहुति तर्पण संयुक्तिपूर्तीचें।

स्वभाव संकलनाचा पूर्णविराम  ।।        ।।२।।

 

‘दक्षिणेंत’ ग्रह-ग्रह कला आविर्भवे।

येथ पदवृत्ति अर्थवृत्तींत एकावे।

पदार्थाचें मूलस्वरूप स्वच्छावें।

भोगरूप त्यागीं ।।                  ।।३।।

 

संध्याकाळी ०५.३०

 

भोग हे नवयुगाचे धर्मतत्त्व।

योग म्हणजे समन्वयाचें अंत:स्वरूपत्व।

याग म्हणजे समृद्धलेलें व्यक्तिसत्त्व।

अर्थन्यासें पद ज्ञानें ।।                ।।४।।

 

संध्याकाळी ०५.४५

 

भोग म्हणजे स्वरूपैक्याचा साक्षात्कार।

योग म्हणजे अंत:संगतीचा स्पष्टाविष्कार।

याग म्हणजे निरवस्थ भानाचा स्फुरत्कार।

वृत्ति बिंबांचा तिरोभाव ।।              ।।५।।

 

इंद्रियें इंद्रियस्यार्थ अंतर्यामी।

भोगबिंदु हे स्फुरणले संयद् - वामीं।

त्यांचे योगप्रतियोग श्यामधामीं।

प्रवर्तले स्वरूपसत्तेनें ।।            ।।६।।

 

भोग हा स्वरूपतेचा सहज धर्म ।

निग्रह मूढग्राह हा स्ववंचक संभ्रम।

वृत्तिप्रकटन हें महानुभवाचें वर्म।

संयद्वृत्ति अभिप्रेता! ।।            ।।७।।

 

संध्याकाळी ०६.०८

 

प्रकर्षवा संयद् - वाम अनुभव।

ओळखा वृत्तिवृत्तींचें स्वभाव सौष्ठव।

साधा सूक्ष्मस्थूलगतींचा मेळव।

अनुभवा प्रीतिरसायन! ।।      ।।८।।

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search