उन्मनी वाङमय

'सिद्ध' म्हणजे संवित् स्पर्शें 'चेकाळला अवधूत।

१५-७-३९

 

'सिद्ध' म्हणजे  संवित् स्पर्शें 'चेकाळला अवधूत।

पिउनी पवनबीज थैमानला उन्मत्त।

उफराट्या पाउलीं उधळीत श्रीराजपंथ।

चाले, उभवी धूलिमेघ! ।।            ।। २।।

   

धूलिमेघांत त्या उमटलेली इंद्रधनु।

तेथ बिंबे चिद्विकसनाची भविष्यत्तनु।

संचरे प्रतिप्रतीतींत उन्मनु।

पंथधूलि उद्वर्ततां ।।            ।।३।।    

 

स्वस्ति धूलि! करूं या धूलिवंदना।

स्वस्ति सिद्ध!आचरूं या निरवस्थ जीवना।

स्वस्ति इंद्रधनु! संचरूं या बिंबवीत प्रत्यक्चेतना।

वियत्कायाच्या नीलावकाशीं! ।।          ।।४।।    

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search