You are hereव्यावसायिक जीवन / व्यावसायिक जीवन

व्यावसायिक जीवन


व्यावसायिक जीवन

मैत्रेयी विनोदांचे व्यावसायिक जीवन:
१) १९३३,
देवी कान्ती पूर्ण माध्यमिक शाळा, डेहराडून, इंग्रजी व गणिताच्या शिक्षिका.
अवांतर शिक्षण:
हिंदी भाषा, एम.ए. चा अभ्यास, विणकाम, निसर्गासौंदर्याचा आस्वाद

२) १९३३-३४,
हिमाचल प्रदेशमधील सिमल्याजवळील जुब्बल संस्थानातील इला नावाच्या १० वर्षाच्या राजकन्येची शिक्षिका.
राणासाहेब व राणीसाहेब यांनी मुंबईत मुलाखत घेऊन आमंत्रण दिले.

अवांतर शिक्षण:
उर्दू भाषा, घोड्यावरून प्रवास करू शकणे, एम.ए. चा अभ्यास.

राणीसाहेबांकडून शिकलेल्या गोष्टी :
वीजेची बचत करणे, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता व टापटीप करणे, वेळेवर आपल्या अडचणी कळवणे,
आपल्यापेक्षा लहान मुलीबरोबर खेळून तिचे अ स्वतःचे मनोरंजन करणे, आपल्याकडे काम करणाय्रा माणसांशी प्रेमाने व शिस्तीने वागणे.

३) १९३४,
कन्याशाळा, आग्रा (मुख्याध्यापिका)

...

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml