You are hereमा. विनोदांच्या सन्मानार्थ केले गेलेले लेखन / मा. विनोदांच्या सन्मानार्थ केले गेलेले लेखन

मा. विनोदांच्या सन्मानार्थ केले गेलेले लेखन


महर्षि विनोद स्मृतिसंहिता
महर्षि विनोद जीवन दर्शन
अहो सौभाग्यम्
मोडक कुलवृत्तांत
`माऊली' या आध्यात्मिक मासिकाचा १९६२ सालचा विशेषांक
`ज्योतिष समाचार' या नियतकालिकाचा गौरवांक
मुंबईच्या `लोकसत्ते'मध्ये प्रसिद्ध झालेले सुमन महादेवकर व सुनंदा देवस्थळी या भगिनींचे विस्तृत लेख
`युरी' या पुस्तकात न्यायरत्न व डॉ. अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी मांडलेल्या उच्च गणित आणि पदार्थ विज्ञानशास्त्र यावर आधारित सिद्धान्ताचा डॉ. पुहारिश यांनी लिहिलेला तौलनिक परामर्श
डॉ. फायफर यांनी प्रसिद्ध केलेला न्यायरत्नांनी अतींद्रिय शक्तीच्या सहाय्याने केलेल्या प्रयोगाचा डलळशिळींषळल ठशीशरीलह ठशििीीं प्रसिद्ध.

Maharshi Vinod blog: http://maharshivinod.blogspot.com to read his English poems written in his twenties.
Webisite in English: www.maharshivinod.org

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml