You are hereश्री आऊबाई चरित्र / श्री आऊबाई चरित्र

श्री आऊबाई चरित्र


पुस्तकाचे नाव: श्री आऊबाई चरित्र
लेखक: श्री दासगणू महाराज
भारतवर्षातील अग्रेसर तर्कशास्त्रज्ञ व तत्वज्ञ न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद, एम्.ए.यांचा पुरस्कार

(१)

श्री आऊबाईसाहेब जतकर यांचे चरित्र ही एक अद्भुतरम्य नवलकथा आहे.
दारिद्र्य व वैभव, यौवन व तपस्या, भोग व विराग, कर्म व संन्यास, शौर्य व शालीनता, श्रद्धा व प्रज्ञा - अशा अनेक विषम द्वंद्वाचा समन्वय या नवलकथेत उपलब्ध होतो.
श्री दासगणूंच्या प्रसन्न शब्दशलाकेने निर्मिलेले श्री आऊबाईसाहेब हे पुरस्कृत शब्दचित्र तर इतके सहजसुगम, रंजक व उठावदार झाले आहे की, त्याचे रंगलालित्य कालाच्या कराल करालाही पुसवणार नाही! विशेषत: त्यांनी केलेले बाबाजीरावाच्या वाढदिवस-प्रसंगाचे वर्णन तर फारच बहारीचे आहे.
कलम, तलवार, तराजू व सारंगी- ही चातुर्वण्याची प्रतीके व त्याचे गुणदोष श्री दासगणूंनी मार्मिकपणे वर्णिले आहेत. वाढदिवसाच्या समारंभाचा प्रसंग हे मात्र कवीच्या कल्पकतेचे बाळसेदार अपत्य आहे! श्री आऊसाहेबांच्या आयुष्यातील इतर सर्व घटना ऐतिहासिक असल्याविषयी प्रत्यक्ष प्रमाणे मिळतात.

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml