You are hereप्रस्तावना

प्रस्तावना


चरित्रे

चरित्रे

वेदपुरुष

महर्षींचा वेदांचा विशेषतः त्यातील उपनिषदांचा गाढा अभ्यास होता.
वैदिक संस्कृती, वेदकालातील ऋषी, त्यांनी केलेले कार्य याविषयी ते आदरपूर्वक व सोदाहरण बोलत व लिहित असत.

ढोलकीवरील रंगबाजी लावण्या

पुस्तकाचे नाव: ढोलकीवरील रंगबाजी लावण्या
लेखक: बापूराव महादेव जिंतीकर
आशीर्वाद : न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद

..............

श्रीमौनी-चरित्रामृत

पुस्तकाचे नाव: श्री मौनी-चरित्रामृत
अनुवादक: श्री.रामदत्त देशपांडे
प्रस्तावना: भारतवर्षांतील विद्वन्मान्य कवि-तत्त्वज्ञ न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद, एम्.ए. यांचा तात्त्विक पुरस्कार

माझी डायरी

पुस्तकाचे नाव: माझी डायरी
लेखक: अंमळनेर - विद्यार्थी
प्रस्तावना: न्यायरत्न विनोद, एम्.ए.पी.एच्.डी.

‘माझी डायरी’ हा आत्मगत लेखनाच्या मराठी भाषेतील एक उत्कृष्ट नमुना आहे.

देशभक्त बॅरिस्टर केशवराव देशपांडे यांचे जीवनचरित्र

पुस्तकाचे नाव: देशभक्त बॅरिस्टर केशवराव देशपांडे यांचे जीवनचरित्र
लेखक: शंकर धोंडो सार्दळ, वाङ्मय विशारद
परामर्श : ले. न्यायरत्न धुं.गो. विनोद

मास्टर दीनानाथ स्मृतिग्रंथ

पुस्तकाचे नाव: स्मृति-दर्शन
लेखक: श्री. वि. ना. कोठीवाले
मास्टर दीनानाथ यांच्या स्मृतिग्रंथास लिहिलेली प्रस्तावना

श्री चौंडेमहाराज यांचे चरित्र

पुस्तकाचे नाव: श्रीचौंडेमहाराज यांचे चरित्र (खंड १ - ५)
लेखक: श्री. अनंत रामदासी (गिरडमर्षाधपति), श्री.धेनुदास डोळे (कार्याध्यक्ष - गोवर्धनसंस्था)

चरित्रचंद्र म्हणजेच पांगारकराचे आत्मचरित्र

पुस्तकाचे नाव: चरित्रचंद्र म्हणजेच पांगारकराचे आत्मचरित्र
लेखक: लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर
प्रस्तावना: न्यायरत्न धुं.गो. विनोद. एम्.ए.पी.एच्.डी., दर्शनालंकार

श्री आऊबाई चरित्र

पुस्तकाचे नाव: श्री आऊबाई चरित्र
लेखक: श्री दासगणू महाराज
भारतवर्षातील अग्रेसर तर्कशास्त्रज्ञ व तत्वज्ञ न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद, एम्.ए.यांचा पुरस्कार

(१)

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml