You are hereप्रस्तावना

प्रस्तावना


याज्ञवल्क्य: आत्मतत्व व समन्वयशास्त्र यांचे संशोधक

    ‘याज्ञवल्क्य’ हे भारतीय तत्त्वज्ञानाचे ‘पितृ-तीर्थ’ आहे.

‘अहं ब्रह्मास्मि’ या वैदिक महावाक्याचे द्रष्टे, शुक्ल युजर्वेदाचे व शतपथ ब्राह्मणाचे प्रणेते आणि यज्ञसंस्थेचे संशोधक याज्ञवल्क्य, यांच्या तत्त्व-स्थण्डिलावर भारतीय वैदिक संस्कृति सु-स्थिरलेली आहे.

    याज्ञवल्क्यांच्या तत्त्वशास्त्रातला मेरुमणि म्हणजे आत्मतत्व.

    आत्मतत्वाचे संशोधक म्हणूनच त्यांना भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात अग्रस्थान आहे. अर्थात त्यांच्यापूर्वी ऋग्वेदकालीन द्रष्ट्यांनीही आत्मतत्वाचा साक्षात्कार, उच्चार, विचार व प्रचार केला आहे. परंतु याज्ञवल्क्यांनी आत्मतत्त्वाला तत्त्वशास्त्रीय संदर्भात प्रतिष्ठित केले.

वैदिक विद्वानांचा परिचय

पुस्तकाचे नाव: वैदिक विद्वानांचा परिचय (भाग २ रा)
लेखक: श्री. सी. वी. केळकर (पुणे वेदपाठशाळा)
प्रस्तावना: महर्षि न्यायरत्न डॉ.धुं.गो. विनोद यांनी दिलेला आशीर्वाद

.........................................................................

तीर्थयात्रा म्हणजे ब्रह्मपदी नेणारी प्र-वासाची प्रक्रिया.

पुस्तकाचे नाव: अखिल भारतातील तीर्थयात्रा
लेखकाचे नाव:
प्रस्तावना: न्यायरत्न डॉ.धुं.गो. विनोद, दर्शनालंकार यांचा आशीर्वाद पुरस्कार

शुभास्ते पंथान:
(१)

ऋग्वेद दर्शन

पुस्तकाचे नाव: ऋग्वेद दर्शन
लेखक: रा. गो. कोलंगडे.
प्रस्तावना: डॉ. धुंडिराज विनोद.

स्वस्तिवाचन:
    वैदिक संस्कृतीचे व्युप्तन्न विवेचक श्री.रा.गो.कोलंगडे यांच्या ‘ऋग्वेददर्शन’ या अभिनव ग्रंथाचे स्वस्तिवाचन करताना मला आज विशेष समाधान होत आहे. या ग्रंथांत ऋग्वेदाचे अंतरंग विशद करून श्री.कोलंगडे यांना मानवी समाजाच्या व संस्कृतीच्या अतीत, अनागत व वर्तमानकालांचे एक स्थायी चित्र रेखाटले आहे.

पुरूषसूक्त-प्रणीत समाज-शासन-शास्त्र

पुस्तकाचे नाव: पुरूषसूक्त-प्रणीत समाज-शासन-शास्त्र
लेखक: डॉ. आ. कृ. भागवत
श्री जगद्गुरू न्यायरत्न डॉ. धुं. गो. विनोद यांचा आशीर्वाद

मंत्रशास्त्र आणि बुध्दिवाद

पुस्तकाचे नाव: मंत्रशास्त्र आणि बुध्दिवाद
लेखक: श्री. खरेशास्त्री
प्रस्तावना: न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद

ऐतरेय ब्राह्मण भाषांतर

(१)

    भारतीय यज्ञसंस्थेचा रहस्यार्थ विशद करणार्‍या, ऐतरेय ब्राह्मणाचें यथासांग संशोधन, भारत भूमीतच होऊ शकेल असे प्रोफेसर मॅक्समु्ल्लर म्हणतात.

वैदिक यज्ञसंस्थेची अंगोपांगे इतकी जटिल आहेत की आर्य परंपरेत परिणत झालेल्या भारतीय अभ्यासकालाच त्यांचा योग्य उकल होईल. परकीय संस्कृतीत वाढलेल्या पंडितास यज्ञविधीतील मर्मस्थाने समजणे सर्वथैव अशक्य आहे.

    मातृभूमीच्या नि:सीम कृपेमुळे एका ऋषिपुत्राला लाभलेले यज्ञशास्त्र म्हणजे ऐतरेय ब्राह्मण होय.

हिंदुधर्म-विश्वधर्म

पुस्तकाचे नाव: हिंदुधर्म-विश्वधर्म
लेखक: गणपतराव जांबोटकर, बेळगाव
प्रस्तावना: न्यायरत्न धुं.गो.विनोद

संस्कृतीच्या परिणतीला मानवी मनोवृत्तीचे व कर्मप्रवृत्तीचे प्रामाणिक प्रकटीकरण नेहमी उपकारक ठरते.

सामान्यत: ब्रह्मविद्या व योगविद्या या दोन स्वतंत्र विद्या आहेत.

पुस्तकाचे नाव: ब्रह्मयोग विद्या शिक्षक (आवृत्ती २ री)
लेखक: कै. ल. ना. जोशी
प्रस्तावना: न्यायरत्न धुं.गो. विनोद एम्.ए.पी.एच्.डी., दर्शनालंकार

(१)

या ‘गुरूचरित्रात’ जीवनाच्या अध्यात्मिक विकासक्रमाचा आलेख हळुवारपणे रेखाटण्यास आला आहे

पुस्तकाचे नाव: भारतीय तत्त्वज्ञानसार
लेखक: लक्ष्मण गणेश बापट
प्रस्तावना: डॉ. धुंडिराजशास्त्री विनोद

(१)

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml