You are hereसाधना सूत्रे

साधना सूत्रे


पश्यन्ती-१०: नामदेवाच्या एका कूट अभंगाचा अन्वयार्थ

तेरा माजी तीन-सात साक्षात्कार।
आठवा निर्धार असीपद।।१।।

नवमापासूनि दशमाचे अन्ती।
बारावा निश्चिती योग जाणा।।२।।

प्रथम अक्षरी मध्यमा सूचना।
नाम नारायणा अन्तकाळी।।३।।

नामा म्हणे तुम्ही नाम स्मरा मनी।

श्री गुरूदेव माऊली

मर्यादित, निमूळत्या निकषांनी विभूतींचे लोकोत्तर चारित्र्य मापण्याची लाज वाटू लागते. त्या अवस्थांचे हळुवार पद्धतीने केले आहे हे ज्ञानेश्वरीच्या नित्यपाठकांच्या सहज लक्षांत येईल.

तुका झालासे कळस

तुका झालासे कळस - माऊली, डिसेंबर १९७९

तुम्ही कळस झालात - आणि म्हणून, सह्याद्रीवर तळपणा‍‍र्‍या बारा आदित्यांच्या सोनसळ्या प्रथम तुम्हाला भेटतात.

श्री समर्थ रामदास


श्री समर्थांचे चरणी अखिल मानव कुलाचे अखंड व अनंत प्रणाम आहेत.

मनुष्य स्वभावत:च पूजक वृत्तीचा आहे.

मनुष्य स्वभावत:च पूजक वृत्तीचा आहे.

- पश्यन्ती (१४) (रोहिणी सप्टें. १९६३)

हजरत मुहम्मद पैगंबरप्रेषित व भगवद्‍भक्त

(१)
‘इस्लाम’ शब्दाचा अर्थ शान्ति असा आहे. मूलत: मुहम्मद पैगंबराचा इस्लाम धर्मपंथ शांति तत्त्वाचा पुरस्कार व प्रचार करण्यासाठीच प्रकट झाला.

भक्ती-विवेक

तात्विक दृष्टि दैनंदिन जीवनाला उजाळा देत राहिली पाहिजे.
प्रत्येक व्यक्तीने आपली आध्यात्मिक भूमिका विचारपूर्वक व चोखंदळपणे निश्चित करावयास हवी.

अनुभवामृत-दीपिका


(१)
श्री ज्ञानेश्वरांचें ‘अनुभवामृत’ ही साक्षात् साकार व सघन अपरोक्ष-अनुभूती आहे. हें एक श्रुति-सूक्त आहे.

‘ऐसे कैसे रे सोवळे, शिवता होतसे ओवळे’

‘ऐसे कैसे रे सोवळे, शिवता होतसे ओवळे’-(माउली - मार्च - १९६१)

श्री पुरंदरदास विठ्ठल

'हुच्च् हिडियतु यनगे, हुच्च् हिडियतु।' - श्री पुरंदरदास विठ्ठल

'मला वेड लागलें आहे, मी पूर्ण वेडा झालो आहे. नाहीं का?'
श्री पुरंदरदास (इ. स. १४८४ ते १५६४) हे कर्नाटकचे तुलसीदास किंवा तुकाराम होत!

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml