You are hereमहर्षी विनोद यांच्या विषयी

महर्षी विनोद यांच्या विषयी


अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या सन्माननीय व्यक्ती

सन्माननीय व्यक्ती:

रोटेरियन श्री. प्रागराज पोचा, श्री. गुस्ताफ रशीद, श्री. एन.के.पटेल, सौ. यमुताऊ किर्लोस्कर, सौ. जयश्रीबाई वैद्य,

महानिर्वाणाच्या बातम्या

निधनाच्या बातम्या: १४-०७-१९६९ ते २३-०७-१९६९

वृत्तपत्रे: केसरी, लोकसत्ता, सकाळ, नवशक्ती, विशाल सह्याद्री, संध्या, म. टाईम्स, प्रभात, गोवर्धन, नवभारत टाईम्स, नवकृषीवल, राष्ट्रतेज, जनयुग (मालवण)

भाषणांविषयीचा तपशील

कालावधी: १९३३ ते १९६९

स्थळ:
मुंबई( ), ठाणे (), रत्नागिरी, वाई, पुणे, भोर, कराड, हरिद्वार, इंदोर, कानपूर, हुबळी, सिध्दाश्रम, दिल्ली, नागपूर, पोयनाड, दादर, गिरगाव, अहमदनगर, मालवण

विषय:
१) ज्ञानेश्वरीवर प्रवचने (४)
२) श्रीमद भगवद्गीता (२)

विश्वशांतिसचिव

विश्वशांतिसचिव (१९५१ ते १९५४)वृत्तपत्रातील बातम्या:

दौ‍याचा हेतू:
१) भारतीय संस्कृती व तत्वज्ञानाचा प्रचार आणि
२) परदेशांतील सांस्कृतिक केंद्रांचा अभ्यास

२५ मे १९५१ ला परदेशी दौऱ्यासाठी रवाना...

विवेकानंद जयंती

विवेकानंद जयंती:(१९५८ ते १९६९)

प्रवचने:
महर्षी न्यायरत्न विनोद, श्री.अनिरूध्दाचार्यमहाराज

व्याख्याने:

Family extension

Family extension:

Nyayaratna's father was Shri Govind Vinod - a holy, spiritual and saintly person. Shri Govind Vinod was charitable to all people and completely selfless. His mangrove was open to all people from the village he belonged to. He would feel greatly distressed at the sight of the poor and often went out of his way to help them.

His unique life-style

His unique life-style:

SCHOOL LIFE

An orator

Oratory Of Maharshi Vinod:

When he was in the 8th standard, Maharshi Vinod delivered a 45 minutes lecture on 'Spencer's philosophy'. His fluent and flawless English left the colleagues and teachers spellbound. His extraordinary public speaking ability convinced Barrister Babasaheb Jayakar, a noted personality of those times, predicted that Master Vinod would become a leading luminary of his times.

Associations with

Association with Political, Social and Religious Leaders
and Freedom Fighters:

While he was still a student of the Elphinston college, Nyayaratna got closely acquainted with great personalities like Ravindranath Tagore, Sarojini Naidu, Barrister Jina and Yusuf Meheralli.

ESP

ESP:

Maharshi's Study Of Extra Sensory Perception And his Association With World Renouned Research Institute:

Sir Oliver Lodge's books appealed to Maharshi Vinod and he got attracted to 'Atindriya Shastra' (Extra-Sensory Perception or ESP) at the age of 15-16.
His curiosity got further developed because of the strange happenings at a mysterious place near his home.

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml