You are hereमहर्षीची अर्धांगी मैत्रेयी

महर्षीची अर्धांगी मैत्रेयी


न्यायरत्न विनोदांबरोबरचे आगळे सहजीवन

न्यायरत्नांच्या स्वभावात अनेकविध आकर्षक पैलू होते, त्यांचा मैत्रेयींबाईंवर खुपच परिणाम झाला.

वेणूबाईंना समजत गेलेले माधवराव

वेणूबाईंना समजत गेलेले माधवराव:

शाळेतील स्नेहसंमेलन

* त्या काळातील नाटय प्रयोग:

वेणूबाईंना त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन

वेणूबाईंना त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन:

व्यासपूजा महोत्सव

व्यासपूजा महोत्सव

१९६९ ते १९८४ पर्यंतच्या कालावधीतील व्यासपूजा

१९६९ ते १९८४ पर्यंतच्या कालावधीतील व्यासपूजा:

स्थळ:
१९६९, १९७० - जुने टिळक स्मारक मंदिर
१९७१ पासून शांति-मंदिर

व्याख्याने:

माधवरावांचे एकूण व्यक्तीमत्व

माधवरावांचे एकूण व्यक्तिमत्व:

कर्तृत्ववान व आज्ञाधारक तसेच शिक्षणप्रेमी. म.गो.हे अत्यंत काटकसरी होते.
अत्यंत स्वाभिमानी परंतु समाजाशी फटकून वागणारे असे त्यांचे व्यक्तिमत्व होते.

लोकमान्यांशी असलेली मैत्री

लोकमान्यांशी असलेली मैत्री:

माधवराव म्हणजे कट्टर लोकमान्य भक्त. केसरी व ज्ञानप्रकाश आणि टाईम्सचे वाचक. परंतु वेणूबाईंच्या घरी फक्त केसरी येत असे.

म.गों.ची धार्मिकता

म.गों.ची धार्मिकता

म.गों.ची स्वदेश-भक्ती

म.गों.ची स्वदेश-भक्ती

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml