प्रस्तावना

ज्ञानेश्वरी प्रवेशिका

पुस्तकाचे नाव: ज्ञानेश्वरी प्रवेशिका

लेखक: पं.महादेवशास्त्री जोशी

प्रस्तावना: डॉ. धुंडिराजशास्त्री विनोद

-१-

पं.महादेवशास्त्री जोशी यांचा ‘ज्ञानेश्वरी-प्रवेशिका’ हा ग्रंथ म्हणजे श्री ज्ञानेश्वरीच्या विभूत्मत्वाचे एक ओझरते दर्शन होय. ज्ञान-ईश्वराच्या आध्यात्मिक ‘ऐश्वर्या’चे महनीय तेजोगोल, लौकिक दृष्टीपथात आणणारा हा एक विनम्र अंगुलिनिर्देश आहे.

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search