उन्मनी वाङमय

२२ ऑक्टोबर १९३८

एकूण श्लोक:९

 

संध्याकाळी ०६.२०

 

नवपुष्पांत एक दृति।

नवदेहभावांत एक ज्ञिप्त्।

नव समीरांत एका गति।

श्री नवविद्या ही   ।। ।।१।।

   

संध्याकाळी ०६.४२

 

श्री प्राण माध्वी आणि शाबरी। 

ललिता उद्गीथा दिगंबरी।

अवधूतां वारूणीं वैश्वानरी  ।

नवविद्या नवकोश भ्रमरी   ।।     ।।२।।

   

द्युलोक बाष्पलोक भूलोक ।

बीजलोक आणि पंचम क्षेत्र लोक।

पंचाग्नि स्फुल्लिंगाचा उन्मेख ।

पंचलोकीं प्रस्फुरे  ।। ।।३।।  

 

संस्पर्श बिंदू हे चिद्विकासाचे ।

पंच पाद कीं महान्यायाचे।

पंच कोश वा समष्टि तत्त्वाचे ।

पंचामृत पंचरसले  ।। ।।४।।    

 

व्यष्टितत्त्वांतील पंचरेणू ।

नाभि हृदय कूर्म प्रकाश स्थाणू।

जो दीपे आज्ञा स्थंडिलिं सानू ।

आणि पंचम मूर्ध्नि बीजांत मध्यान्हभानू ।

स्वयं आविर्भवे!  ।। ।।५।।

   

संवित्तीच्या महाज्वालेंत सुवर्णलेले।

प्रतीकक्षीर पंचबिंदुगर्भीं प्रक्षेपिलें।

जीवचितिचे पंचामृतस्नान विधानले।

गुह्योत्तम विधिकौस्तुभ हा!  ।।     ।।६।।  

 

समष्टि तत्त्वाच्या पंचगर्भ कोशीं।

निक्षेपिलें अमृतबीज नील अवकाशीं।

पंच महाशब्दांच्या अक्षरवेशीं  ।

अक्षरीचा क्षीर निक्षेप हा  ।।     ।।७।। संध्याकाळी ०८.१५

 

‘यं’ ‘रं’ ‘वं’ ‘हं’ ‘क्लीं’ इति पंचाक्षरें ।

लेउनि जणु हीं पंच अलंकारें।

समष्टि तत्त्व विराजें जें सुस्नातलें क्षीरे ।

महासंविदो दधीच्या   ।। ।।८।।    

 

स्वस्तिश्रिये! महालक्ष्मि! संवित्तनये! ।

श्री नवविद्यांच्या सनातन जननिये।।

स्वस्ति! नवविध भावनांच्या शरणिये  ।।

नवोद्गार संहिते नव नमोsस्तु ते!  ।। ।।९।।  

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search