उन्मनी वाङमय

इंद्रनीलमण्यांचा कोट

इंद्रनीलमण्यांचा कोट:

सर्व वस्तू नीलमण्यांच्या.

अनेक योजने विस्तृत "कमल" - १६ अरा, १६ शक्ती

कराली, विकराली, उमा, सरस्ववी, श्रीदुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुती, स्मृती, श्रध्दा, मेधा, मति, कांति, आर्या

वर्ण - निळ्या मेघांसारखा

शस्त्र - खेटक

मन -युध्दमय

कार्य -युध्द

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search