उन्मनी वाङमय

लोहकोट

लोहकोट:

खूप उंच व विस्तृत

युध्दनिपुण रक्षकांनी युक्त

चार द्वारे

शेकडो द्वारपाल

देवीभक्तगणांनी परिवेष्टित

देवांचे गण व देवांची वाहने यांना ठेवण्याचे स्थान

शेकडो घंटांचा नाद

खूप तर्‍हेचे आवाज, कोलाहल, गोंगाट, गर्दी

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search