उन्मनी वाङमय

सद्गुरूची कृपा

सद्गुरूंची कृपा:

१) मुमुक्षू कोणाला म्हणायचं?

२) सद्गुरू कसे असतात?

३) सच्छिष्य व सद्गुरू यांची भेट कशी-केव्हा होते?

४) सद्गुरू सच्छिष्याची परीक्षा कशी घेतात?

५) अनुग्रह देऊन ते सच्छिष्यावर कृपा कशी करतात?

६) सच्छिष्याकडून ते साधना कशी करवून घेतात?

७) परमात्मा-सद्गुरू व सच्छिष्य हे एकच कसे होऊन जातात?

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search