उन्मनी वाङमय

समाधिसंजीवनाचा एक एक कल्लोळ।

२०/२/४४

 

समाधिसंजीवनाचा एक एक कल्लोळ।

नीलवितानीचा एक एक तेजोगोल।

परेंत स्फुरलेला एक एक अमृत बोल।

मुक्तावर्षाव, आसवांचा!  ।। ।।१।।    

 

`सुवर्ण' संज्ञेचे त्रसरेणू।

ज्ञानसमाधि क्षेत्रीं वोपलेले बीजकणू।

मृत्तिकेंत भावलेले त्रिसुपर्णू।

कूटस्थले ब्रह्मदेहीं   ।। ।।२।।  

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search