साहित्य संग्रह

पान १२२/४७

 

घाव टाकीचे या, लागोत चित्तास

अग्निचा कीं झोत, शिरी यावा

धडधडा आपटाव्या, शिला मानेवरी

वेदना ही उरीं, साहवेना!

अनंतता भेटो, याच याच क्षणीं

ना तरी ही फुटो, अशी छाती

शिलाच घेतली, एकदांची हातीं

जगाची न नाती, मला ठावी

 

अनिवार्य इच्छा, जी जी येते मनी

तियेला वर्तनी, बिंबवावी

अज्ञेय सत्याचा, अदृष्ट जो किरण

तोच इच्छा-जनन, करी आत

इच्छा आणि ज्ञान, वंद्य ती दोन्हीही

सिध्द त्यात होई, व्यष्टितत्व

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search