प्रकाशित साहित्य

पान ८७/१२

 

दुसरी शकुंतला, वृत्ती माझी झाली।

भृंग एक गुंजी, करी भंवतीं।।

वारितां तिज न ये, भृंग पार्थिवतेचा।

आत्मदुष्यंताचा, ठाव नाहीं।।

तया आक्रंदाया, वृत्तिला सर्वदा।

सांगे प्रियंवदा, काव्य-देवी।।

 

ताडपत्र काळे, निशेचें घेउनी।

लेख हा वाचुनी, कोण पाहीं।

तारकांचा अर्थ, कुठें कुठें लागे।

परी हा अज्ञात, किती भाग।

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search