अभंग

जन्ममृत्यूंच्या या, पावलांनी दोन। कालाचें हे वन, फिरे आत्मा।।

चक्रनेमिक्रम, विराट विश्वाचा।
असा चालायाचा, निरंतर ॥
जन्ममृत्यूंच्या या, पावलांनी दोन।
कालाचें हे वन, फिरे आत्मा ॥१॥

प्रकाशांची संख्या, असंख्य आधीच।
वाढवूनी उगीच, काय लाभ ॥
आकाशकंदिली, झाडावरी एका।
मिणमिणा दिवा कां, लावियेला ॥२॥

दरिद्री शब्द हे, कशाला मीं गावे ।
व्यर्थ का मिरवावे, क्षुद्र तेज ॥
पायमाल झाली, आशांची दौलत।
घेतली हातांत, राख त्यांची ॥३॥

चिता प्रेमाची त्या, धडाडली भव्य।
सव्य वा अपसव्य, नुरे मजला ॥
भस्म सर्वस्वाचे, सर्वांगी चर्चिलें।
नंतरी अर्चिले, देव-देवा ॥४॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search