उन्मनी वाङमय

नाथांची वेषभूषा

नाथांची वेषभूषा:

नाथपंथीय प्रामुख्याने शिवाचे उपासक असल्याने प्रत्यक्ष शिवाची छाप त्यांच्या वेशभूषेवर आहे.

‘नवनाथ नवकम’ यात वेशभूषेवर एक श्लोक आहे.

१) जटा व दाढी

२) कंथा - भगवे वस्त्र

३) मेखला- २२-२७ हात लांब लोकरीची दोरी

४) मेखली - हस्तभूषण

५) शैली - लोकरीचे ५ अखंड पदर

६) शृंगी - जानव्याच्या शेवटी अडकवलेली हरणाच्या शिंगाची १ इंच लांबीची शिटी. भिक्षेचा स्वीकार केल्यावर ती वाजवतात.

७) पुंगी - ६-८ इंच लांबीची हरणाच्या शिंगाची. भिक्षेच्या वेळी वाजवतात.

८) जानवे - ५-७ पदरांचे, शंखाची चकती, तांब्याच्या तारेने रुद्राक्ष अडकवलेला असतो, त्याच्याखाली शृंगी अडकवलेली असते.

हे जानवे ते सरळ गळ्य़ात घालतात.

९) कुंडल - गुरु आपल्या शिष्यास संन्यास-दिक्षा देताना कान फाडून घालतात. ही मातीची, तांब्याची, सोन्याची, हस्तिदंती किंवा एका विशिष्ठ दगडाची असतात.

१०) रुद्राक्ष - १०८ रुद्राक्षांच्या माळा. एक रुद्र व एक पोवळे, गळ्य़ात दुपदरी सिध्दमाळ घालतात. 

रुद्रमाळेत ८४ रुद्र व २४ स्फटिकमणी असतात.

११) दंडा - दीड हात लांब 

१२) त्रिशूळ - ज्यांनी केवल कुंभकापासून सामरस्य सिध्दी प्राप्त करुन घेतली आहे, त्यांच्याजवळ हा असतॊ.

१३) चिमटा - याचा अर्थ अग्निदीक्षा घेतलेला साधक

१४) शंख - भिक्षेच्या वेळी वा शिवदर्शनाच्या वेळी साधू शंख वाजवतात.

 

 

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search