उन्मनी वाङमय

प्रधान आचार

प्रधान आचार:

पूर्वपीठिका:

श्रीगोरक्षनाथांच्या काळात वामाचार हा पराकोटीला पोहोचला होता. त्यात स्त्रीचे शरीर "शाक्त पीठ" झाले होते. समाजमनातील विकृती नाहिशी करण्याकरीता शुध्दाचरणाचा-संयमाचा-नीतीचा उपदेश त्यांनी केला. त्यांचे स्वतःचे वर्तन अतिशय उदात्त, पवित्र, नैष्ठिक, विरागी, त्यागी, ब्रह्मचर्यपरायण, योगिक व नैतिक होते.

त्यांनी स्वतः तंत्रशास्तआतील प्रमुख साधनांतील सातही आचार साधनेसाठी स्वॆकारले व कौलज्ञान हा श्रेष्ठ आचारपंथीय आचार केला.

यात ७ प्रधान आचार मानले आहेत:

१) वेदाचार:

वैदिक कर्मप्रधान यज्ञयागादि साधना

२) वैष्णवाचार:

मित भोजन, पवित्र भावाची भक्ती, भन, व्रत, उपास, व ब्रह्मचर्य

३) शैवाचार: यम-नियम-ध्यान, धारणा, समाधि, व शिवशक्ती उपासना

४) दक्षिणाचार:

वैदिक, वैष्णवी, शैवी आचार यात आहेत. पशुभावाच्या व वीरभावाच्या साधना ही आहेत.

५) वामाचार:

यात आत्म्याला वामा म्हणजे शक्ती समजून साधनाकर्म केले जाते.

६) सिध्दांताचार:

हा सर्वश्रेष्ठ आचार आहे. मनाला अधिकाधिक शुध्द करायचे, सर्वाठायी ब्रह्मरूप पहायचे, व मग स्वतःच ब्रह्मानुभूति घ्यायची हा भाव या साधनेत आहे. परमशिव हा श्रेष्ठ भाव यात आहे.

७) कौलाचार:

अत्यंत साम्यदृष्टीथेवायची, चराचरी ब्रह्मरूपाच्याही पुढे जायचे, व निरिच्छ होऊन पाप-पुण्य, सिध्द-सिध्दी, कर्म-अकर्म हा भाव देखील गुरुनिष्ठ होऊन ठेवायचा नाही. हा अति पवित्र भाव आहे. या आचारातच सर्व साधकांची इतिश्री आहे.

 

खरा कौलज्ञानी हा अद्वैती होतो. 

 

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search