उन्मनी वाङमय

नाथसंप्रदायाची स्थापना

नाथसंप्रदायाची स्थापना:

नाथपंथ: अनादि तत्वास मानणारा जो पंथ तो नाथपंथ.

या पंथाची स्थापना: दक्षिणेतील श्रीशैल कदलीवनात झाली.

मूळ आद्य प्रवर्तक: श्रीमत्स्येंद्रनाथ

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search