उन्मनी वाङमय

नाथ म्हणजे काय?

नाथ म्हणजे काय?

न+अथ:

१) ज्याला प्रारंभ नाही असे- अनादि आहे ते,

२) स्वामी, मालक

 

नवनाथ हे योगी-सिध्द-अवधूत होते.

हे कसे होते- असतात?

- अजगर-वृत्तीने रहातात.

- ४ प्रकार: ब्रह्मावधूत, सैवावधूत, वीराधूत, कुलावधूत

- संन्यासी असतात.

- जातपात पाळीत नाहीत.

- मौनव्रत असते.

- धुनी असते.

- ते हठ-योगि, राजयोगी असतात.

- त्रिकालज्ञानी असतात

- प्रत्यक्ष मूर्तीमंत पूर्णावस्था प्राप्त झालेले असतात.

- ब्रह्मस्वरूपी विलीन झालेले असतात.

- जीवन्मुक्त असतात.

- ते सतत ब्रह्मचिंतनात मग्न असतात.

- ऐहिकाशी ते संबंध ठेवीत नाहीत.

- ते परमपदाला पोचलेले असतात.

- सर्व सांप्रदायिक कर्तव्यबंधनातून मुक्त झालेले असतात.

...

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search