उन्मनी वाङमय

चार मंडप

चार मंडप:

मंडपांना विविध रत्ने लावलेली आहेत.

ते कोटी सूर्याच्या तेजाप्रमाणे झळकतात.

१) शृंगार मंडप:

येथे मध्यभागी जगदंबा बसलेली असते.

याचे सभासद: सर्व श्रेष्ठ देव

वातावरण: देवतांच्या सुस्वर गायनाने भरलेले

२) मुक्ती मंडप:

येथे मध्यभागी श्री देवी बसलेली असते.

सभासद: कृपाप्रसादाने मुक्त झालेले प्राणी

३) ज्ञान मंडप:

देवी येथे ज्ञानोपदेश करीत असते.

४) एकांत मंडप:

देवी येथे रक्षणाचा विचार करीत असते.

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search