उन्मनी वाङमय

विविध गुरू-शिष्य परंपरा

विविध गुरू-शिष्य परंपरा:

 

सदगुरु - सदशिष्य - संदर्भग्रंथ - ग्रंथकार 

 

१) श्रीवसिष्ठऋषी, श्रीप्रभूरामचंद्र, योगवासिष्ठ, 

२) श्रीमहाविष्णू, भक्त ध्रुव, श्रीमत भागवतपुराण

३) श्रीदत्तात्रेय, श्रीयदुराज, श्रीनाथभागवत (यदु-अवधूत संवाद), श्रीसंत एकनाथ

४) श्रीरामचंद्र, श्रीमारुतिराय, कंबरामायण, वाल्मिकीरामायण, वाल्मिक ऋषी

५) श्रीअंगिरसऋषी, श्रीकृष्ण, छांदोग्य उपनिषद

६) श्रीकृष्ण, श्रीउध्दव, श्रीएकनाथी भागवत, श्रीसंत एकनाथ

७) श्रीकृष्ण, श्रीअर्जुन, श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीसंत ज्ञानेश्वर

८) श्रीपुरीमहाराज, श्रीचैतन्यमहाप्रभू, श्रीचैतन्यचरितावलि

९) श्रीशंकर, श्रीहरिनाथ, विवेकसिंधू, श्रीमुकुंदराज

१०) श्रीगहिनीनाथ, श्रीसंत निवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीसंत ज्ञानेश्वर

११) श्रीसंत निवृत्तिनाथ, श्रीसंत ज्ञानेश्वर, श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीसंत ज्ञानेश्वर

१२) श्रीविसोबा खेचर, श्री नामदेव, श्रीनामदेवगाथा, श्रीसंत नामदेव

१३) श्रीदत्तात्रेय, श्रीजनार्दनस्वामी, श्रीएकनाथी भागवत, श्रीसंत एकनाथ

१४) श्रीजनार्दनस्वामी, श्रीसंत एकनाथ, सकलसंतगाथा

१५) श्रीव्यासमहर्षी, श्रीराघवचैतन्य, केशवचैतन्यकथातरु, 

१६) श्रीराघवचैतन्य, केशवचैतन्य, केशवचैतन्यकथातरु,

१७) केशवचैतन्य, श्रीतुकाराममहाराज, केशवचैतन्यकथातरु, केशवचैतन्य

१८) श्रीतुकाराममहाराज, श्रीनिळोबा, श्री निळोबांची अभंगगाथा, श्रीनिळोबा

१९) श्रीगोरक्षनाथ, श्रीसोहरोबानाथ, भक्तमंजिरीमाला, श्रीराजारामप्रासादी

२०) श्रीरघुनाथ, श्रीनिरंजन, स्वात्मप्रचिती

२१) श्रीप्रभूरामचंद्र, श्रीसमर्थरामदासस्वामीमहाराज, भक्तमंजिरीमाला

२२) श्रीसमर्थ, श्रीशिवाजीमहाराज, भक्तमंजिरीमाला

२३) श्रीरघुनाथस्वामी, श्रीआनंदमूर्तीब्रह्मनाळकर, भक्तमंजिरीमाला

२४) श्रीतुकामाई, श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकरमहाराज, श्रीगोंदवलेकरमहाराज चरित्र व वाङ्मय, प्रा.श्री.के.वि.बेलसरे

२५) श्रीगंगाधरतीर्थ, श्रीनारायणतीर्थदेव, श्री नारायण उपदेशामृत, श्रीस्वामीशिवोम्तीर्थमहाराज

२६) श्रीनारायणतीर्थ, श्रीशंकरपुरुषोत्तमतीर्थ, योगविभूति, श्रीस्वामीशिवोम्तीर्थमहाराज

२७) श्रीपरमहंस परिव्राजकाचार्य लोकनाथतीर्थ, श्रीगुळवणीमहाराज, चैतन्यचक्रवर्ती, श्री अच्युत पोटभरे

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search