उन्मनी वाङमय

अज्ञानाची अंधकारमय स्थिती

अज्ञानामुळे दिसणारे परिणाम:

 • ‘देह म्हणजेच मी’, ही भावना (देहबुध्दी) असणे
 • देहामध्ये असलेल्या इंद्रियांच्या इच्छापूर्तीकरता धडपड करणे
 • देहाशी निगडित नाती गोती यात गुंतून पडणे
 • मरणाची सतत भीती वाटणे
 • आपण अमर असावे ही खोल सुप्त इच्छा असणे
 • आपल्याला आवडणार्‍या व्यक्तीही अमर व्हाव्यात असे वाटणे
 • मनात येणार्‍या सर्व इच्छा लगेच पूर्ण व्हाव्यात असे वाटणे
 • इतरांच्या मनासारखे झाले की त्यांच्याबद्दल असूया, मत्सर, द्वेष वाटणे
 • इच्छापूर्ती झाली की सुख आणि झाली नाही की निराशा यात जीवाने अडकून पडणे
 • सुख ज्यामुळे मिळते त्या वस्तूला, त्या व्यक्तीला धरून ठेवणे व त्याकडून सतत तसेच सुख मिळावे ही अपेक्षा करणे
 • ज्यामुळे निराशा येते त्या वस्तूविषयी व व्यक्तीविषयी द्वेष वाटणे
 • ज्या व्यक्ती व वस्तूंना धरून ठेवले आहे त्या चिरंतन नाहीत, त्यांत बदल होतो हे सत्य न पचणे
 • आपल्या सत्तेमुळे हवे ते घडून यावे असे कितीही वाटले तरी तसे होत नाही हे नाईलाजाने मान्य करावेच लागणे
 • मग ज्याच्या सत्तेमुळे घटना घडून येतात त्या सत्तेला देव मानणे व तिने आपल्या मनासारखे सगळे पुरवावे हा हट्ट करणे
 • देवाने ऐकले नाही तर त्याचाही द्वेष करणे
 • शेवटी निराशा, गोंधळ, वैताग, घुसमट, सुन्नपणा, एकाकी वाटणे, सुडाची भावना, असूया, संताप, हतबलता या भावना उराशी बाळगून मृत्यूला सामोरे जाणे
 • मुळात आपण कोण, हा जन्म कशासाठी, आपण कोठून आलो, आपल्याला कोठे जायचे आहे, परमसत्ता कोणाची आहे, याकडे जीवाचे दुर्लक्ष्य होणे

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search