उन्मनी वाङमय

मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्र:

सांकेतिक चिन्ह:

१) मूळ श्लोक: षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपंचकमI स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिध्दिः कथं भवेत II

२) पर्यायी नावे: आधार

३) प्रणवातील मात्रा: अ

४) देह: स्थूल

५) अवस्था: जागृति

६) अभिमान: विश्व

७) भोग: सुख-दुःख-स्थूल

८) गुण: रजोगुण

९) शक्ती: क्रिया (इच्छा)

१०) तत्व: पृथ्वि

११) वेद: ऋग्वेद

१२) अग्नि: आहवनीय

१३) ऋषी: ईश्वर

१४) अष्टांग: -

१५) उपवायू: धनंजय

१६) मुद्रा: ऐं-शुध्द

१७) स्थान: गुदद्वार व योनी अथवा लिंग यामधील शिवण

१८) अवयवांवर ताबा: ओटीपोटातील मल टाकणारी इंद्रिये व मुत्राशय, विषयोपभोगाची इंद्रिये

१९) दले: ४

२०) बीजे: वं, शं, षं, सं

२१) दलातील शक्ती: गुप्ता, प्रासका, कराळा, विकराळा

२२) आनंद: परमानंद, सहजानंद, वीरानंद, योगानंद

२३) देवतेचे अधिष्ठान: गजानन

२४) वार: मंगळवार

२५) मोक्षपुरी: माया

२६) वायू: अपान

२७) वाचा: -

२८) चक्र जागृत झाल्यावर: आरक्त

२९) अनुभव: विषयवासना ताब्यात येते, त्रैलोक्याचे ज्ञान होते,

३०) मुक्ती: सलोकता

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search