उन्मनी वाङमय

गवळयाचा कारटा। माझें मन चोरटा।।

१-७-३९

 

`रं' `हं` `शं` `कं ` इति चतुष्कल श्रीविभूतिकाय।

जेथ शबल संचितांचे हिमालय रेणुप्राय।

अनारब्धांचे कोटिकर्म - निकाय

प्रारब्धती, क्रियमाणती।। ।।१।।    

 

फुलाफुलांतिल उत्थानले केसर।

मोत्या मोत्यांतिल उचंबळलें तेजोनीर।

समुद्री समुद्रींचें फेसाळलें नीलक्षीर।

विभूतिकाय हा श्रीमत्स्यस्पृष्ट!।। ।।२।।    

 

चर्यानंदल्या 'नाथस्वं' ची पूर्णाहुती।

मूळबीजांची फुलफळलेली व्याकृती।

जीव - तान्हुल्यांची कैलासलेली अवधूतसंस्कृती।

विभूतिकायांत डोळवा!।। ।।३।।    

 

कामगिरी, पूर्णगिरी हें प्राथमिक पीठ द्वय।

जालंधर, ओड्ड्यणं द्वंद्व हें द्वितीय।

चतुष्कोणाचें या मध्यकेंद्र भव्य।

`विभूतिकाय' हें रहस्य - लिंग!  ।।          ।।४।।    

 

शुक्लाध्यस्तल्या वृत्तिदेवीचें गर्भागार।

श्यामरंगल्या सावित्रीचा सहजाविष्कार।

शिवस्व-भानांचा कोसळला धुवाधार।

प्रतिपच्च्ैतन्य पौर्णिमलें!।।                  ।।५।।    

 

गवळयाचा कारटा। माझें मन चोरटा।।

भक्ति ज्ञान वैराग्य संपूर्ण ब्रम्हज्ञान।

नवनाथांची बीजें । सांगेन तुज। ।।१।।

 

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search