प्रकाशित साहित्य

पान ९७/२२

सुप्त मी असता हा, ’सुधामधुर’ श्वास

चुंबूनि गेलास, सख्या दूर

जागृतीची माझ्या, एवढी ही भीति

वागते का चित्ती, सख्या, सांग

छ्द्मनिद्रा माझी, असतेच नेहमी

फसवित्ये तुला मी, न तू मला

 

निराश युवका ते, तुझे प्रणयस्वप्न

न जावॊ भंगून, अजूनिही

आज देवाजीला, सांगून रात्री मी

तुला प्रेमधामी, बैसवीन

निराश होण्याची, भाक मी घेईन

शेकडो ही जन्म, तुझ्यासाठी

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search