प्रकाशित साहित्य

पान ९४/१९

 

निशा मेघ गळला, शुभ्र चंद्रिकेंत।

अंतरिक्ष-क्षेत्र, पिका आलें।

अनंत धान्यें हीं, तारकांच्या रुपें।

कोणत्या मीं मापे, मोजणार।

 

नको मला देव, नको मला मीही

मागणे न काही, कुणापाशी

विश्वप्रेमाच्या ह्या, बेभान धुंदीत

जीव राही रत, चिरंतन

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search