उन्मनी वाङमय

तुम्ही पाहतां फळें। आम्ही देखतों मुळें।

२५-१-३९

 

तुम्ही पाहतां फळें।

आम्ही देखतों मुळें।

साहित्यदर्पणीं बीजबुबुळें।

शब्दशब्दांत चमचमतीं ।।            ।।१।।    

 

तुम्ही मांडा शब्दसंदर्भांचा संसार।

आम्ही न्याहाळूं तेथिंचा बीजमूलाधार।

सुवर्ण आमुचे तुमचे अलंकार।

`प्र` आम्ही तुम्ही `कृति'              ।।२।।    

 

मोज मोजा तुम्ही पाक पाकळी ।

आम्ही भोगू गर्भगंधबकुळी ।

सुखेन हुडका अवकाश पोकळी ।

आम्ही डोळवूं नक्षत्रे ।। ।।३।।    

 

क्षरनाट्याचें हें लाघव।

बीजस्वांचा लीलाविर्भाव।

चिरसत्त्वांचा मुहूर्तमेळाव।

अवस्थात्रय जीवचितिचें              ।।४।।

 

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search