प्रकाशित साहित्य

पान ५३/१०

 

ज्ञानतेज माझ्या, कोंडिले गृहात

अंधार सर्वत्र, तुझ्या भवती

तुझ्या भवती कसला, माझ्या भवती तो

ज्ञान जो लपवितो, अज्ञ तोच

 

वर्णभेद आमुचे, जणू व्यक्तिभेद

नसे प्रेमबन्ध, बांधवांशी

पतित शत्रूंशीही, इच्छितो मम-त्व

बन्धूंत पतित-त्व, दिसे आम्हा

जन्मतश्च कोणा, न ये वर्णोच्चता

गुण-कर्म-भेदतः, वर्णसिध्दि

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search