प्रकाशित साहित्य

पान ४९/६

पान ४९/६

 

अन्त्यजांनो तुमच्या, जेवू द्या पात्रात

कृपण रूढिशास्त्र, जळू द्या ते

भूतकाल विसरा, थोरल्या ह्रदयाने

घास द्या कराने, मुखी माझ्या

स्मरण होता ज्याचे, जिवाचा थरकाप

तेच वृध्द पाप, आज गेले

 

अन्त्यजांनो तुमच्या, सावलीत येता

शांति माझ्या चित्ता, किती वाटे

जातिगर्वाच्या या, प्रखर उष्णतेने

आमची तनमने, पोळली ही

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search