प्रकाशित साहित्य

पान ४७/४

 

मलिन वस्त्रामध्ये, देव माझा फिरे

क्षुधार्त वावरे, सर्व ठायी

अस्पृश्य मानिले, तयाला मी व्यर्थ

साधिला मी स्वार्थ, क्षणिकतेचा

शेवटी आंचवलो, मीच ऍक्य-भावा

वाटते हे जीवा, दुःख आता

 

स्वरूपात तुमच्या, पाहिला मी देव

वाहिला हा जीव, पदी तुमच्या

दगडातसुध्दा त्या, देवतांचा वास

नको हा आभास म्हणू माझा

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search