प्रकाशित साहित्य

पान ३१/५

 

पाकळ्या मोजाया, कुठेही सुरुवात

करावया येत, कमलिनीच्या

वर्तुळा प्रारंभ, बिंदु कोठलाही

करुनिया देई, परिघरेषा

कोठलेही दृश्य, आकळूनी घेता

कळते अनंतता, पूर्णतेने

 

विश्व-कुंजामध्ये, अस्तित्व-गीते ही

सदा गात राही, अनंतता

मी हि गातो तिला, बोबडेसे गीत

जयाचा न अर्थ, कुणा ठावा

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search