प्रकाशित साहित्य

हा ग्रंथ केवळ वाचावयाचा नसून या ग्रंथाचे ‘अव’ लोकन करावयाचे आहे

(१०)

मोक्षाच्या साधनेला या चारी तत्त्वांचा स्वतंत्रपणे व संयुक्त उपयोग करावा लागतो.

‘धवलगिरी’ या ग्रंथात ही चारी उपकरणे इतस्तत: उपयोगात आणलेली आहेत. येथे खुणेचे शब्द आहेत, रूपके आहेत, प्रतीके व प्रतिमा तर या ग्रंथातील विवेचनाची घटक-द्रव्ये आहेत. 

हा सर्व ग्रंथ म्हणजे आध्यात्मिक विकासावरील एक रूपक आहे. श्वान, हिरण्य-पुरूष ही प्रतीके आहेत. श्रीगुरुदेव व धवलगिरी या प्रतिमा आहेत.

या सर्व अनुभवांतून जाणारी व्यक्ती - तिलाही बुद्धीचे प्रतीक समजावयाचे आहे. ही व्यक्ती मानवमात्राच्या बुद्धीची प्रतिनिधी आहे. या ग्रंथातला अनुभव हा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा नाही. कोणत्याही व प्रत्येक मानवालाही या अनुभव-मालिकेतून जावयाचे असते.

हा ग्रंथ केवळ वाचावयाचा नसून या ग्रंथाचे ‘अव’ लोकन करावयाचे आहे, त्यात ‘खोल दृष्टी’ टाकावयाची आहे. त्यात उपयोजिलेली प्रतिमा व प्रतीके हळुवारपणे डोळवावयाची आहेत. या ग्रंथाचे अवलोकन करावयाचे, म्हणजे स्वत:च्या ठिकाणी द्रष्टेपण जागे करणे होय.

हा ग्रंथ माझा नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. या ग्रंथात केवळ माझ्याच नव्हे, प्रत्येक मानवाच्या अवश्यंभावी अनुभवांचा संग्रह आहे.

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search